Husqvarna FF
Där drömmar blir till verklighet
Ni som vill skänka pengar till Issa Iskanders minnesfond...
Minnesfond
På familjen Iskanders initiativ har det startats en minnesfond till Issas minne. Den kommer att ha fokus på ungdom och det sociala arbete som kännetecknade Issa som person. 

Swishnummer: 12 34 64 18 25
Plusgironummer: 96276-1

Märk inbetalningen med Issas minnesfond. 
 
Huvudsponsorer
Diamantsponsor
Sociala medier
Instagram #husqvarnaff
Guldsponsorer
Silversponsorer
Bronssponsorer