Husqvarna FF
Där drömmar blir till verklighet
Issas minnesfond

Här kommer lite information om Issas minnesfond

Issas minnesfond
Husqvarna FF:s sportchef Issa Iskander avled i augusti 2017.
Enligt ett önskemål från familjen Iskander och HFF har en minnesfond instiftats.
HFF:s barn och ungdomar hade alltid en stor plats i Issas hjärta. Barn och ungdomar som av olika anledningar inte fullt ut kan vara med i olika kostnadskrävande aktiviteter kände han starkt för.
Att, genom stöd från minnesfonden, erbjuda stöd till barn och ungdomar i sitt fotbollsutövande blir minnesfondens huvuduppgift.
Fonden kommer årligen ge stöd/stipendium som sammanlagt motsvarar 10 000 kr inom två olika områden: 
1. Stöd till barn och ungdomar för fotbollsutrustning (t ex träningskläder, overall, benskydd, skor), cup- och träningsavgifter.
Ytterligare angelägna kostnader kan komma ifråga.
Ledarnas personkännedom ligger till grund för beslut om stöd.

2. ”Årets kämpe”
Stipendium till spelare som gjort stora framsteg/utvecklingssteg.
Kan handla om spelare som kommit tillbaka från skada eller trots andra motgångar gjort framsteg i sin utveckling.

För att beviljas stöd ska den som ansökan gäller vara medlem och ingå i någon av Husqvarna FFs träningsgrupper och inte vara äldre än 16 år.
Ledarna lämnar förslag till kansliet eller ungdomsutskottet senast den 30 mars. Beslut tas därefter av HFF:s ungdomsutskott under april månad.

Vill du också vara med och bidra till och stötta Issas minnesfond? Sätt i så fall in ditt stöd på plusgiro 96 276-1 eller swisha 123 339 62 15. Märk inbetalningen ”Issas fond”

Ni som vill skänka pengar till Issa Iskanders minnesfond...
Minnesfond
På familjen Iskanders initiativ har det startats en minnesfond till Issas minne. Den kommer att ha fokus på ungdom och det sociala arbete som kännetecknade Issa som person. 

Swishnummer: 12 34 64 18 25
Plusgironummer: 96276-1

Märk inbetalningen med Issas minnesfond. 
 
Huvudsponsorer
Diamantsponsor
Sociala medier
Instagram #husqvarnaff
Guldsponsorer
Silversponsorer
Bronssponsorer