Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Husqvarna FF
Där drömmar blir till verklighet

HFF´s värdegrund

Husqvarna FF:s värdegrund är de värderingar som ligger till grund för hur vi uppträder och agerar. Våra spelare, ledare och övriga medlemmar förväntas följa vår värdegrund. Vår värdegrund utgår ifrån FN:s barnkonvention.


• Vi välkomnar alla barn och ungdomar att spela fotboll hos oss oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning.


• Vi sätter alltid barnets bästa i centrum, där vi tar hänsyn till individens behov och ger möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.


• Verksamheten utgår från delaktighet, engagemang och drivs enligt demokratiska principer där beslut är förankrade.


• Det ideella ledarskapet är grunden i vår verksamhet och präglas av glädje, gemenskap och Fair Play.


• Husqvarna FF tar avstånd från droger och doping. Vår verksamhet ska även bedrivas i alkohol- och tobaksfria miljöer.


• Vi vill varandras framgång och vi vill göra varandra bättre.


• Husqvarna FF:s verksamhet ska bedrivas utifrån ett sunt ekonomiskt tänkande.


• Föreningen följer SEF:s ”Code of conduct”.


• Husqvarna FF tar avstånd från rasistiska och antidemokratiska yttringar och idéer.

 

Kontaktperson Husqvarna FF:s Värdegrund

Ingvar Ederborn 073-229 09 89

 
Huvudsponsorer
Diamantsponsor
Sociala medier
Instagram #husqvarnaff
Guldsponsorer
Silversponsorer
Bronssponsorer