Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Husqvarna FF
Där drömmar blir till verklighet

Husqvarna FF:s Akademiverksamhet

Vad innebär Tipselitprogrammet?
Föreningen får möjlighet att förstärka sin talangutveckling genom att anställa kvalificerade tränare för sitt utvecklingslag. Tanken är att talangerna ska få en elitinriktad fotbollsutbildning av i första hand heltidsanställd tränare. Syftet är att trygga svensk fotboll för framtiden.

Projektet säger vidare att man har ansvar för att spelare och tränare har goda träningsmöjligheter och att man tar ett socialt ansvar för att talangerna får en civil utbildning i form av studier eller yrkesutbildning. Även damlagen i de två högsta serierna får del av Tipselitstödet.

Tipselit innebär i korthet ett ekonomiskt tränar- och utbildningsbidrag av varierande storlek. Svenska Spel står för pengarna medan Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF), Svenska Fotbollförbundet och Elitfotboll Dam (EFD) administrerar projektet. Kriterierna för att kunna vara med har tagits fram gemensamt.

Pojk- och flickprojektet skiljer sig i hur de är upplagda och bedrivs. Pojkprojektet sker mestadels i de allsvenska klubbarna och i superettanklubbarna.


Processmål
Processmålen med Certifieringen är att:
– kvalitetssäkra deltagande klubbars arbete med spelarutbildning i åldern 8-19 år
– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– skapa en stimulerande manual för de deltagande klubbarna
– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– underlätta för klubben att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– framhålla spelar- och ledarutbildning som de viktigaste faktorerna
– höja kvaliteten på spelarutbildningen i ett internationellt perspektiv

.

VerksamhetsområdenAntal frågorMaximal poäng
AVärdegrund och mål med Akademin7140
BSpelarutbildning14365
CLedarorganisation21735
DFaciliteter390
ESkolsamverkan5105
FSamarbete andra klubbar265
Totalt A-F521500
GSportsliga resultat av Akademin
Totalt A-G

                                                
Områden A-F, inklusive Värdegrund, kan betecknas som en processdel med 52 frågor och kan ge maximalt 1500 poäng.
Området G däremot kan betecknas som en resultatdel och har inget poängtak utan är avhängigt hur många av de spelare som tillhört klubben i minst ett år i åldrarna 12-19 år och som debuterat i elitsammanhang och fortfarande är aktiva på elitnivå, dvs landslag, Allsvenskan, Superettan eller motsvarande nivå utomlands samt Division 1 i Sverige.

Klubben ska ha minst 600 poäng på A-F för att bli certifierad som Tipselitakademi.
Utifrån det antal poäng som klubben uppnår erhåller klubben stjärnor enligt följande nivågruppering.

 
Huvudsponsorer
Diamantsponsor
Sociala medier
Instagram #husqvarnaff
Guldsponsorer
Silversponsorer
Bronssponsorer