Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Husqvarna FF
Där drömmar blir till verklighet
Smeden- Ett hus för alla

Har ni frågor...
Då kan ni kontakta Martina på kansliet. 

072-587 58 14  smeden@husqvarnaff.se 
Ordningsregler - Smeden

Ordningsregler - Smeden

 

 1. Ansvarig person skall finnas på plats när verksamhet pågår.
 2. Inventarier skall hanteras varsamt och efter användandet återställas på anvisad plats (som regel där de stod vid uthyrningens början).
 3. Förbrukningsartiklar som finns i lokalen får ej användas av hyresgäst utan överenskommelse med lokalansvarig.
 4. Man är endast i de lokaler som man har hyrt enligt avtal.
 5. Rökning är absolut förbjudet i lokalerna. Rökning sker utomhus och hyresgästen ansvarar för att det är snyggt efter hyrestidens slut.
 6. Skador på anläggningen eller inventarier skall omgående anmälas till styrelsen. Hyresgäst kan bli ansvarig för uppkommen skada.
 7. Husqvarna FF ansvarar inte för värdesaker och andra tillhörigheter som under förhyrd tid förvaras i lokaler i Smeden.
 8. Ansvarig person skall tillse att under förhyrd tid behöriga dörrar är låsta för att förhindra obehöriga tillträde till lokalerna.
 9. Förhyrd tid får ej överlåtas i andra hand.
 10. Ansvarig som utkvitterat nyckel/tagg skall själv tillse följande då anläggningen lämnas. Att inventarier står på rätt plats
  – Att anläggningen och toaletterna är städade. Städning innebär att golven sopas alt. dammsugs och våt torkas. Bord och bänkar torkas. Toalettrum städas Sopor kastas i behållare utanför. Bristfällig städning debiteras kunden 500 kr.
  – Att fönster och dörrar är stängda och låsta
  – Att vattenkranar är stängda och att belysningen är släckt
 11. Ansvarig som inte följer dessa regler och anvisningar kan nekas fortsatt förhyrning.
 12. Nyckel skall återlämnas inom 48 timmar efter avslutad hyrestid eller närmaste dag efter helgdag kl 12.00.
 13. Ej återlämnad nyckel debiteras kostnad för nyckel/tagg
 
Huvudsponsorer
Diamantsponsor
Sociala medier
Instagram #husqvarnaff
Guldsponsorer
Silversponsorer
Bronssponsorer