Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Husqvarna FF
Där drömmar blir till verklighet
Smeden- Ett hus för alla

Planerna för Smeden tar fart
2017-01-16 20:01
Ett första preliminärt utkast presenterades av arkitekten. (Foto Joakim Edvinsson)
I början av oktober tog Husqvarna FF över tidigare galleri Smedbyn av eldsjälen Leif ”Brand-Johan” Johansson. Ett antal intressenter har sedan dess diskuterat verksamhet och innehåll för aktivitetshuset. Ett första utkast till framtida lokallösning har presenterats för projektgruppen av arkitekt Amanda Rorsman från Arkitektfirman Enter. 

Från scener och danslokaler till E-sportarena

Aktivitetshuset bygger på fyra hörnpelare. Fritidsverksamhet, bildning, integration och föreningsverksamhet. Att få ihop allt i ett hus är verkligen en utmaning. 


Amanda Rorsman, från arkitektfirman Enter, presenterar ett spännande förslag med flexibla lösningar för huset. 

- Jag vill gärna öppna upp huset mer, gärna med lite mer fönster och en innergård med ljusinsläpp, säger Amanda. 


Ett viktigt behov är att ha en stor lokal för konsert och konferenser med scen. Det finns med i förslaget. Likaså finns det replokaler och studios inritade på den preliminära planritningen. 


En spännande verksamhet är den E-sportarena som planeras in. Där kommer finnas möjligheter till LAN och ett antal datorplatser för olika e-sportevemenmang. 


Stegvis utveckling

Förslaget som presenterades ska ses som en långsiktig målbild, säger Stefan Axelsson om förslaget. Det kommer flyttas in verksamhet under tiden ombyggnad och renovering pågår. Allt bygger på hur snart finansieringen är på plats. 

Husqvarna FF har skickat in ett par ansökningar till allmänna arvsfonden som är under behandling. Även andra projektmedel är inskickade och fler är på gång in. Örjan Johnsson och Ingvar Ederborn är flitiga projektmedelsansökare. 


Viktigt att bibehålla husets anda

Brand-Johans galleri var en mötesplats mellan människor, en plats där konst och kultur kunde frodas. Denna tanke är  viktig att bibehålla  så att huset ursprungliga tanke och idé lever vidare. 

- Konst och möten mellan människor är viktigt och det är vad vi fyller huset med som kommer vara avgörande säger Bahman Pourjanaki, som är projektledare för projekt Söder. 


- Vi vill bevara husets utseende i så stor utsträckning som möjligt, säger Stefan Axelsson. 

Stefan betonar att planen är långsiktig och att det kommer ta tid innan allt är på plats. 


Brand-Johan är fortfarande kvar i huset och bedriver mini-galleri  Smedbyn och det bedrivs en del verksamhet redan nu av studieförbund. 


Stor invigningsfest i juni

Den stora invigningsfesten kommer bli i maj trots att all ombyggnad och renovering inte är färdigt tills dess. 

- Det är ett hus som ständigt kommer leva och utvecklas, avslutar Stefan Axelsson.


Text och Foto: Joakim Edvinsson

 
Huvudsponsorer
Diamantsponsor
Sociala medier
Instagram #husqvarnaff
Guldsponsorer
Silversponsorer
Bronssponsorer