Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Husqvarna FF
Där drömmar blir till verklighet
Smeden- Ett hus för alla

Projekt Smedjan startar
2016-01-21 07:00
Stefan Axelsson drar upp planering och riktning tillsammans med projektgruppen (Foto Joakim Edvinsson/Bahman Pourjanaki)

Efter mycket arbete, uppvaktande av politiker och sökande efter finansiärer och samarbetspartners börjar nu arbetet med Huskvarnas eget "fryshus" på allvar. Under onsdagen träffades projektgruppen för första gången och började dra upp planeringen för hur huset, Smedjan ska ha för innehåll

"Detta är otroligt spännande och vi har många spännande samarbetspartners redan med oss i detta", säger Stefan Axelsson. 

Projekt Smedjan är en idé från kommundelsrådet i Huskvarna Ulf Isaksson (S). Föreningen ska ta över Brand-Johans lokaler i Smedbyn för att skapa ett hus med verksamhet liknande Fryshuset i Stockholm. Ett aktivitetshus där alla kan känna sig välkomna och där det alltid är liv och rörelse. 

 

I december blev det klart att föreningen beviljats projektpengar för att kunna gå vidare med idén. Smedjan ska bli vara en integrerad del av Husqvarna FF men det ska vara öppet för alla föreningar och det behöver inte ha en koppling till fotboll.

 

Projektgrupp startad.

För att få verkstad i arbetet har en projektgrupp satts samman. De har nu som uppgift att ta in vilka idéer och förslag från de som är tänkt att använda Smedjan. 

"Det kan röra sig om alltifrån teater, dans och musikkonserter till matlagningskurser för Seniorer och filminspelningar. Det ända som krävs är verksamheten vilar på den värdegrund som finns i Husqvarna FF.", säger Stefan.


Tanken är att utöka projektgruppen med olika arbetsgrupper som jobbar med olika områden. På så sätt ska så många som möjligt involveras i projektet. 

"Det är fokus på ungdomar, så därför är det viktigt att ha med ungdomar från början i arbetet med att utveckla Smedjan", säger Stefan Axelsson.

 

Har du idéer och förslag på vad som borde finnas i Smedjan? Du kanske känner någon som är intresserad av att vara med i arbetet? 


Tipsa oss gärna kansli@husqvarnaff.se eller 036-13 46 70.

 

Just nu består projektgruppen av Stefan Axelsson, Ingvar Ederborn, Örjan Johnsson, Bahman Pourjanaki, Martina Waldenby, Ulf Isaksson och Joakim Edvinsson. 


TEXT: Joakim Edvinsson

FOTO: Bahman Pourjanaki och Joakim Edvinsson


Nyhetsarkiv
Välkommen Johan!2018-10-09 17:00
Seniorkraft i Smeden 2017-12-13 09:37
Välkommen Granit!2017-05-17 07:30
Våra 4 hörnstenar2016-10-26 09:28
Smeden2016-02-05 06:54
Projekt Smedjan startar2016-01-21 07:00
 
Huvudsponsorer
Diamantsponsor
Sociala medier
Instagram #husqvarnaff
Guldsponsorer
Silversponsorer
Bronssponsorer